Comuna Nușfalău

Obiective turistice

  • rezervaţia naturală pădurea Lapiş

Are o suprafaţă de 400 ha, fiind cea mai mare rezervaţie naturală a judeţului. Vegetaţia este formată din specii de ştejar, cer, garniţa, gorun, şleau, larice, pin, tei, specii de licheni, ciuperci, muşchi şi plante superioare. Fauna este formată din: 24 de specii de păsări, ocrotite prin tratate internaţionale (privighetoarea roşcată, ciocănitoarea de ştejar, ciocănitoarea pestriţă mică, ghionoaia verde, ciuful de pădure , cucuveaua, striga, ciusul, şoimul călător, şoimul rândunelelor, uliul porumbar, şorecarul comun, barza neagra etc.), dar şi din mamifere specifice pădurii: un loc aparte îl ocupă cerbul lopătar şi muflonul, specii crescute şi înmulţite pentru popularea zonei.

  • trasee turistice

Nuşfalău sat Boghiş – Dealurile Crasnei/râul Barcău la confluenţa cu râul Valea Mare-baleao (izvoare cu ape minerale sulfuroase, bicarbonate, sodice, termale indicate în afecţiuni ginecologice, aparat locomotor etc.) Nuşfalău – Dealurile Crasnei, râul Barcău – Pădurea Lapiş – rest al codrilor Silvanei, rezervaţie complexă

  • aşezare În satul Nuşfalău, din perioada La Téne, punct Ţigoiul lui Benedek, înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-l-s-A-04928
  • necropolă turnulară În satul Nuşfalău, din sec. VIII-IX. Epoca medieval timpurie, punct La Vulpişte, înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-Il-s-A-04929
  • castelul Banffy, sat Nuşfalău, din sec. al XVIII-lea, înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-ll-a-B-05088
  • castelul Banffy din sec. al XVIII-lea, înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-II-a-B-05088.01
  • parc din sec. al XVIII-lea, înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-ll-a-B-05088.02
  • biserică reformată, sat Nuşfalău, din anul 1450-1480 (transformată în sec. al XIX-lea), înscrisă în lista monumentelor istorice sub codul SJ-ll-m-A-05089

Acţiuni în turism

  • zilele comunei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *